Omläggning av takpannor


Omläggning av 2-kupigt lertegel på Lemshaga Akademi